Schade door arbeidsongeschiktheid

Voor een zelfstandige heeft het meemaken van een ongeval grote financiële gevolgen. Verzekeringsadvocaten van BVD advocaten helpen u vooruit te kijken. Zodat u verder kunt.

Advocaat bij schade door arbeidsongeschiktheid

John is een succesvolle ondernemer. Hij begon als zzp’er in de bouw, maar zijn werkzaamheden groeiden uit tot een klein aannemersbedrijf met tien medewerkers. Al als zzp’er had hij een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten en dat is maar goed ook, want hij krijgt te maken met een burn-out. Helaas krijgt hij ook te maken met de verzekeraar die van mening is dat hij na zo’n tien maanden toch op z’n minst weer 30-40 procent zou kunnen werken. Terwijl zijn artsen hem dringend adviseren veel rustiger aan te doen. Nog meer spanning voor John, midden in een zware burn-out.

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Als u zelfstandige of dga bent, doet u er verstandig aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. U betaald maandelijks een premie en bij ziekte of handicap krijgt u dan een vervangend inkomen uitgekeerd. Uiteraard gelden voorwaarden waarmee u akkoord gaat bij afsluiten van de verzekering. Eigenlijk koopt u een bepaalde mate van zekerheid.

Hoe bepaalt de verzekeraar of u uitkering krijgt?

Zodra u onverhoopt arbeidsongeschikt raakt, moet u dit tijdig melden bij de verzekeraar. In de polisvoorwaarden kunt u terugvinden binnen welke termijn. Een medisch specialist, een verzekeringsgeneeskundige en een arbeidsdeskundige buigen zich over de vraag of u een medisch erkend ziektebeeld hebt, welke beperkingen daar bij horen en hoeveel werk u concreet nog zou kunnen doen en of alternatief werk binnen uw onderneming mogelijk is.

U krijgt geen – of minder – uitkering, wat nu?

Of u nou nog maar net arbeidsongeschikt bent of al geruime tijd, het kan zijn dat u niet (meer) de uitkering krijgt waar u op rekent. U krijgt helemaal geen uitkering, de uitkering valt veel lager uit of de uitkering wordt stopgezet. Probleem is vaak dat de genoemde deskundigen door de verzekeraar zijn aangesteld. Ze adviseren vaak niet in uw belang. Dergelijke verhalen horen wij vaak. 

Op zo’n moment kan het verstandig zijn een advocaat in te schakelen. Met u bespreken we uw situatie, uw verwachtingen en de mogelijke vervolgstappen. In veel gevallen overleggen we met onze eigen medisch adviseur en met de verzekeraar over de manier waarop we tot een overeenstemming kunnen komen. Soms lukt dat niet en dan is de gang naar de rechter ook nog een optie.

Wat kunt u zelf doen?

  • Kijk kritisch naar de voorstellen die de verzekeraar maakt. Twijfelt u over de juistheid van bijvoorbeeld een onderzoek, schakel ons dan in om advies.   

  • Maak tijdig bezwaar tegen beslissingen van de verzekeraar waarmee u het niet eens bent. Vaak hebt u recht op een second opinion door een gezamenlijk aangewezen deskundige.

  • Zorg voor een nauwkeurig en volledig medisch dossier! Zo kunt u veel discussies met de verzekeraar voorkomen.

 

Wij zijn BVD advocaten, al dertig jaar thuis in de wereld van schade en claims. Met een team van gespecialiseerde letselschadeadvocaten en –juristen. Wij helpen u vooruit te kijken. Zodat u zich volledig kunt richten op uw herstel.