Wat betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor u als klant bij BVD advocaten? In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van de in deze verklaring genoemde rechten op grond van de AVG of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoon: (0184) 61 89 74 of e-mail: privacy@bvd-advocaten.nl. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kan uw cookies beheren via deze pagina.

DOWNLOAD DE PRIVACYVERKLARING