Klachtenregeling

Onderstaand treft u zowel onze klachtenregeling als het klachtenregistratieformulier aan. De klachtenfunctionaris binnen ons kantoor is mr. Lennart Alberts. Een eventuele klacht kunt u bij hem zowel mondeling als schriftelijk indienen, waarna deze volgens de door ons gehanteerde klachtenregeling in behandeling zal worden genomen.

DOWNLOAD KLACHTENREGELING

DOWNLOAD KLACHTENREGISTRATIEFORMULIER