Loonregres

Als uw werknemer betrokken raakt bij een (verkeers)ongeval, raakt dat ook u als werkgever. U kunt een deel van uw schade claimen bij de aansprakelijke partij.

Letselschadeadvocaat voor loonregres

Merel werkt samen met een collega op de afdeling HR bij een middelgroot administratiekantoor. Samen verzorgen ze alle personeelszaken, beiden parttime. Helaas wordt Merel in privétijd op haar fiets aangereden door een motor. Het had veel erger kunnen aflopen, maar de komende twee maanden kan ze nauwelijks werken. Een strop voor haar werkgever, want hij moet vervanging regelen om de taken van Merel over te nemen en uiteraard ook haar salaris grotendeels doorbetalen. Als ze weer voorzichtig aan begint met werken, regelt haar werkgever een busje voor haar omdat ze nog niet zelfstandig naar het werk kan rijden.

Wat is regres plegen?

Goed nieuws voor de werkgever van Merel. Misschien bent u ook werkgever in een vergelijkbare situatie. Als uw medewerker buiten diens schuld te maken krijgt met een verkeersongeval, bestaat er voor u de mogelijkheid om een deel van deze schade te claimen bij degene die aansprakelijk is voor het ongeval. Regres plegen, heet dat.

Welke kosten komen in aanmerking?

Alleen het nettoloon dat u doorbetaalt aan uw werknemer, inclusief vakantietoeslag en eventuele bonussen. Maar weer niet de verdere loonkosten zoals ingehouden loonbelasting en sociale premies. Een deel van de loonkosten blijft dus voor uw rekening.

Daarnaast kunt u ook de re-integratiekosten verhalen op de aansprakelijke partij. Niet alleen de kosten van het re-integratiebureau, maar denk bijvoorbeeld ook aan de vervoerskosten die de werkgever van Merel voor haar regelt.  U bent gehouden aan de schadebeperkingsverplichting, dat wil zeggen dat u moet proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. Het kan zinnig zijn om vooraf te overleggen met (de verzekeraar van) de aansprakelijke partij.

Wanneer kan ik succesvol regres plegen?

Regres nemen kan alleen als de schade aantoonbaar is aangebracht door de aansprakelijke partij en uw werknemer daardoor arbeidsongeschikt is geraakt. Let op dat u binnen vijf jaar actie onderneemt, want daarna zijn eventuele vorderingen verjaard.

Soms kan een ongeval veroorzaakt zijn door een collega-werknemer. In die gevallen is regres plegen alleen mogelijk als de bewuste collega met opzet of bewuste roekeloosheid heeft gehandeld.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij staan veel slachtoffers van verkeersongevallen of medische fouten bij; vaak worden wij ook door hun werkgever gevraagd de loonschade te verhalen op de aansprakelijke partij. Dat is heel praktisch, want wij zijn al helemaal thuis in het dossier. De kosten die wij maken om het regres te nemen, kunnen we in bijna alle gevallen ook verhalen op de aansprakelijke partij – de veroorzaker van het ongeval of de medische fout. In sommige gevallen lukt dit toch niet; dan zullen wij nooit meer dan 5 procent van het verhaalde bedrag rekenen.

Wij zijn BVD advocaten, al dertig jaar thuis in de wereld van schade en claims. Met een team van gespecialiseerde letselschadeadvocaten en –juristen. Wij helpen u vooruit te kijken. Zodat u zich volledig kunt richten op uw herstel.