Medische fout

Een medische fout kan onherstelbare gevolgen hebben. Wij helpen u dan vooruit te kijken. Zodat u verder kunt.

Letselschadeadvocaat bij medische fouten

Frederik den Ouden is een vitale zestiger die met aanhoudende buikpijnklachten voor onderzoek in het ziekenhuis terecht komt. De eerste onderzoeken duiden op niets kwaadaardigs; bij vervolgonderzoeken stuit men echter op een flinke tumor die zo snel mogelijk verwijderd moet worden, inclusief een flink stuk darm. Helaas zal Den Ouden daarna permanent gebruik moeten maken van een stoma. Kort na de operatie wordt hij gebeld door het ziekenhuis, met de vraag om langs te komen voor een gesprek. Daar vertelt men hem dat er een fout gemaakt is. Het kwaadaardige weefsel was niet van hem maar van een andere patiënt. Frederik zelf had slechts een ontstoken cyste, maar zit nu met de blijvende gevolgen.

Wanneer is sprake van een medische fout?

In de situatie van Frederik is duidelijk sprake van een fout. Ook al is een foutje menselijk, met zo’n vergissing komt een ziekenhuis niet weg. Maar in veel gevallen is veel minder duidelijk of sprake is van een fout. Een tegenvaller is geen misser; zelfs als de behandeling helemaal ‘volgens het boekje’ gaat, kan een complicatie optreden. Daarom kijken we bij een medische behandeling niet allereerst naar het resultaat, maar naar de inspanning die een behandelaar gepleegd heeft om de behandeling tot een succes te maken.

Kort gezegd is het van belang dat een arts zorgvuldig heeft gehandeld. Heeft hij bijvoorbeeld goede uitleg over de behandeling gegeven, gewezen op een goede voorbereiding en de mogelijke risico’s? Ook de wet, de rechtspraak en wetenschappelijke literatuur maken duidelijk wat zorgvuldigheid in dit verband precies is. Letselschadeadvocaten en rechters kijken daarnaar. Ook binnen de medische wereld zijn (gedrags)regels en voorschriften waaraan artsen gebonden zijn.  Dat alles bij elkaar geeft een basis om te kunnen beoordelen of sprake is van een medische fout.

Welke soorten medische fouten zijn er?

  • Een medische behandeling is onzorgvuldig uitgevoerd of er is overduidelijk een verkeerde diagnose gesteld, bijvoorbeeld als er geen foto is gemaakt terwijl het protocol dat wel voorschrijft en een breuk daardoor over het hoofd gezien is.

  • Het niet-handelen van een hulpverlener, terwijl de situatie dit wel vereist. Te denken valt aan de situatie waarin onterecht geen hulp wordt verleend of symptomen van een patiënt niet worden erkend, terwijl dit wel had moeten worden opgemerkt.

  • Ernstige schending van de rechten van de patiënt. Bijvoorbeeld als u onvoldoende bent geïnformeerd over de behandeling, terwijl u bij voldoende informatie gekozen zou hebben voor een andere behandeling of de behandeling zou zijn geweigerd.

Waarom is mijn medisch dossier belangrijk?

Volgens de wet ligt bij u als patiënt en slachtoffer de bewijslast. U moet dus laten zien waarom sprake is van een medische fout. Daarom is het medische dossier zo belangrijk. En daarom is het van cruciaal belang dat de informatie kloppend is. Daarom hebt u recht op een afschrift van het volledige medische dossier. Kijk dus goed of het dossier compleet is!

Hoe verloopt het traject bij een medische fout?

Allereerst moet de medische fout vastgesteld worden. Onze letselschadeadvocaten doen met behulp van een medisch adviseur. Ook moet duidelijk (of aannemelijk gemaakt) zijn dat uw letselschade het gevolg van deze medische fout is. Daarbij gaan we uit van de hypothetische situatie waarin de medische fout niet gemaakt zou zijn. Ook moet de fout concreet toe te rekenen zijn aan de hulpverlener. Zodra vaststaat dat de medische fout is gemaakt en schade veroorzaakt heeft, stellen wij de hulpverlener per aangetekende brief aansprakelijk. De hulpverlener moet dan zelf bewijzen dat deze schade niet aan hem toe te rekenen valt. Als ten slotte de aansprakelijkheid wordt erkend, inventariseren wij uw schade en vragen wij ook om voorschotten zodat u tussentijds al financiële ruimte krijgt, totdat er een definitieve eindregeling is. Als de aansprakelijkheid níet erkend wordt, kijken we met u naar alternatieve mogelijkheden om dit alsnog voor elkaar te krijgen.

Wij zijn BVD advocaten, al dertig jaar thuis in de wereld van schade en claims. Met een team van gespecialiseerde letselschadeadvocaten en –juristen. Wij helpen u vooruit te kijken. Zodat u zich volledig kunt richten op uw herstel.