Schade door dieren

Ongevallen met dieren komen in de praktijk veel voor. Wij helpen u vooruit kijken. Zodat u verder kunt.

Letselschadeadvocaat voor schade door dieren

In de vroege ochtend fietst Sarah door een bosrijk gebied naar haar werk. Op datzelfde moment is Joost zijn hond aan het uitlaten. De hond loopt los en rent vanuit het niets de weg op. Een confrontatie kan niet meer worden voorkomen. Met letsel voor Sarah tot gevolg.

Aansprakelijkheid voor een dier

Ongevallen met dieren komen in de praktijk veel voor. Het gedrag van dieren kan onvoorspelbaar zijn. Dit is voor de wetgever een reden geweest om de eigenaar van het dier risico-aansprakelijk te laten zijn voor schade die door de eigen energie van het dier wordt veroorzaakt. In deze situatie zou Joost dus aansprakelijk zijn voor de letselschade die Sarah als gevolg van het ongeval oploopt.

Bij deze vorm van aansprakelijkheid is het noodzakelijk dat de schade ontstaat door de eigen energie van het dier. Dat betekent dat het dier uit zichzelf, vaak plotseling, schade moet hebben toegebracht. In de praktijk levert dit regelmatig discussies op. Er is bijvoorbeeld geen sprake van schade door de eigen energie van het dier wanneer de eigenaar instructie of bevel geeft en het dier daar gevolg aan geeft. Mogelijk is hier de eigenaar wederom zelf aansprakelijk, maar dit keer op grond van een onrechtmatige daad. Echter, wanneer het slachtoffer de schadeveroorzakende gedraging van het dier uitlokt, dan kan er sprake zijn van eigen schuld.

De omstandigheden waarin het ongeval heeft plaatsgevonden, zijn dus van doorslaggevend belang voor het antwoord op de vraag of de eigenaar van het dier aansprakelijk is.

Ongeval met een wild dier

Stel dat Sarah die ochtend niet op de fiets, maar met de auto naar het werk was gegaan. En stel dat de schade niet was veroorzaakt door een aanrijding met de hond van Joost, maar door een wild zwijn of een hert.

Deze wilde dieren hebben formeel geen eigenaar. Dat wil niet zeggen dat Sarah geen aanspraak zou kunnen maken op een schadevergoeding. Er is namelijk sprake van een eenzijdig ongeval. In deze situatie zou een schadeverzekering voor inzittenden (SVI) dekking bieden voor de schade. Deze verzekering kunt u aanvullend op de verplichte WA-verzekering afsluiten.

Ongeval met paardrijles

Schade door paardrijles is een aparte categorie van schade. Meestal is de manege eigenaar van het paard. Daarnaast is de instructeur verantwoordelijk voor jouw veiligheid. Om die reden zal de aansprakelijkheid meestal kunnen worden vastgesteld. Zelfs wanneer de manege in de algemene voorwaarden de aansprakelijkheid uitsluit.

Ook in deze situatie is de toedracht van het ongeval van belang. Wanneer algemeen bekend is dat een paard agressief is en vaak plotseling steigert, maar een onervaren persoon het paard toch bestijgt, dan komt de schade mogelijk gedeeltelijk voor eigen rekening van het slachtoffer.

Conclusie

Voor het aannemen van de aansprakelijkheid is dus van belang dat 1) de schade is ontstaan door de eigen energie van het dier en 2) het dier een eigenaar heeft.

Wanneer de aansprakelijkheid is erkend, kunnen wij samen met u de schade in kaart brengen. Wij vragen de medische informatie op bij uw behandelaren en overleggen met onze medisch adviseur over mogelijke toekomstrisico’s. In de tussentijd vragen wij om een voorschot op de schadevergoeding.

In sommige situaties kan de schade snel geregeld zijn. In de praktijk is dit met name afhankelijk van de tijd die nodig is voor herstel. Als volledig herstel niet mogelijk is, dan moet een situatie worden bereikt waarin geen grote verbetering of verslechtering nog wordt verwacht. Daarna kunnen de blijvende klachten en beperkingen worden vastgesteld. Dat is uiteindelijk de basis voor uw schadevergoeding.

Wij zijn BVD advocaten, al dertig jaar thuis in de wereld van schade en claims. Met een team van gespecialiseerde letselschadeadvocaten en –juristen. Wij helpen u vooruit te kijken. Zodat u zich volledig kunt richten op uw herstel.