Schade door overlijden

Letselschadeadvocaat voor overlijdensschade

Piet is om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Piet reed op een voorrangsweg maar een andere automobilist verleende hem ten onrechte geen voorrang, met een frontale botsing tot gevolg. Piet was kostwinner, waardoor zijn vrouw Rita niet alleen te maken heeft met de emotionele impact van het ongeval, maar ook een financieel probleem heeft vanwege de weggevallen inkomsten van Piet. Ook loopt Rita, die in het dagelijks leven werkzaam is als verpleegkundige, er tegenaan dat zij geen oppas meer heeft tijdens haar avond- nacht en weekenddiensten, waardoor zij noodgedwongen hulp van derden moet inschakelen om op de minderjarige kinderen te passen.

Als een dierbare overlijdt, heeft dat veel impact op nabestaanden. Als iemand anders daarvoor verantwoordelijk is (het overlijden veroorzaakt is door het onjuiste handelen van een ander), dan heeft u mogelijk recht op schadevergoeding. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van onrechtmatig handelen als sprake is van een verkeersfout, een ernstig bedrijfsongeval of een misdrijf met dodelijke afloop.

Het overlijden van een dierbare heeft onder omstandigheden namelijk ook een grote financiële impact. Als de overledene bijdroeg aan het gezinsinkomen of bijvoorbeeld in belangrijke mate bijdroeg aan de verzorging van de kinderen, levert dat soms acute (financiële) problemen op. Situaties waarbij de overledene een bijdrage had in een onderneming en daardoor bijdroeg in het gezinsinkomen leveren onder omstandigheden soms ook een forse teruggang in de gezinsinkomsten op. De berekening van overlijdensschade is complex. Onze advocaten adviseren u graag over de mogelijkheden om uw schade te verhalen op de (verzekeraar van) de wederpartij. 

Schadeposten bij overlijdensschade

De wet bepaalt welke schadeposten voor vergoeding in aanmerking komen als sprake is van overlijdensschade. Bepaalde categorieën nabestaanden kunnen bij overlijdensschade een vorderingsrecht instellen tegen de aansprakelijke partij c.q. diens verzekeraar.

Zodra vaststaat dat een ander aansprakelijk is voor het overlijden, dan is het uitgangspunt van de wet dat bepaalde soorten schade vergoed worden:

1.    Vergoeding van de kosten van gederfd levensonderhoud

Dit betreft de schade die ontstaat in het geval de overledene bijdroeg (voorzag) in het levensonderhoud van de partner, kinderen of andere personen in wiens levensonderhoud voorzien werd door de overledene.

Gederfd levensonderhoud in geld

Als de overledene in belangrijke mate bijdroeg aan het gezinsinkomen, dan kan dit bijvoorbeeld een serieuze schadepost opleveren. Soms bestaan er inkomen vervangende uitkeringen, die in zekere mate compensatie bieden voor het weggevallen gezinsinkomen. Dat is echter lang niet altijd het geval en bovendien bieden dergelijke inkomen vervangende uitkeringen (zoals een levensverzekering of een nabestaandenpensioen) vaak ook geen volledige compensatie voor het weggevallen inkomen.

Levensonderhoud in natura

Het gederfd levensonderhoud omvat ook het gederfd levensonderhoud in natura. Als de overledene voor het overlijden bijdroeg in de gemeenschappelijke huishouding (zoals het huishouden, de klussen in en rondom de woning, oppaszorg op de kinderen) en daarin na het overlijden op een andere manier moet worden voorzien, levert dit immers ook schade op. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat een weduwe als verpleegkundige in de zorg werkt en tijdens de nachtdiensten oppaszorg moet regelen voor haar kinderen omdat de partner overleden is.

2.    Vergoeding van de kosten van lijkbezorging

De aansprakelijke partij is ook verplicht om de kosten van de begrafenis (kosten van lijkbezorging) te vergoeden. Daarbij is het uitgangspunt dat die kosten in overeenstemming moeten en mogen zijn met de omstandigheden van de overledene. Daarbij speelt de inkomens- en vermogenssituatie van de overledene, maar ook de (vermoedelijke) wens van de overledene een belangrijke rol.

3.    Vergoeding van affectieschade

Sinds 1 januari 2019 kunnen bepaalde categorieën nabestaanden van iemand die door het onrechtmatig handelen van een ander om het leven is gekomen, in aanmerking komen voor een zogenaamde ‘affectieschadevergoeding’. Dit is in feite een smartengeldvergoeding voor nabestaanden in verband met het leed en verdriet dat hen is aangedaan. In het Besluit vergoeding affectieschade zijn vaste bedragen opgenomen voor affectieschadevergoeding. De bedragen variëren tussen de € 12.500 en € 20.000.

Deskundige bijstand

Overlijdensschade is complex. Bij de berekening in overlijdensschadezaken is vrijwel altijd inschakeling van andere deskundigen, zoals een rekenkundige, noodzakelijk. Het is verstandig dat u zich hierin laat bijstaan door een advocaat. Onze advocaten kunnen u uitleggen of u uw schade kunt verhalen op de wederpartij of diens verzekeraar. Daarnaast kunnen onze advocaten u bijstaan in het treffen van acute voorzieningen om uw onderneming of het gezin ‘draaiend’ te houden na het overlijden van uw dierbare. Onze advocaten begeleiden u graag.

Wij zijn BVD advocaten, al dertig jaar thuis in de wereld van schade en claims. Met een team van gespecialiseerde letselschadeadvocaten en –juristen. Wij helpen u vooruit te kijken. Zodat u zich volledig kunt richten op uw herstel.