Sportletsel

Sportletsel ziet u niet aankomen. Wij helpen u vooruit te kijken. Zodat u verder kunt.

Letselschadeadvocaat bij sportletsel

Michael en Jeffrey spelen in het jeugdteam van de plaatselijke voetbalclub ‘Rooie Rakkers’. Elke donderdagavond is het raak en wordt er flink geoefend. Na een intensieve wedstrijd, blaast Michael stoom af langs de lijn. Nog boordevol adrenaline geeft hij ineens een trap tegen de bal en roept als geintje naar Jeffrey: ‘Keeeeeeep’. Deze ziet ‘m letterlijk niet aankomen en krijgt de bal recht in z’n gezicht. Het gevolg: een gebroken jukbeen en onderkaak, tanden door de lip en in de uren erna raakt hij versuft en in de war.  Jeffrey kampt nog lange tijd met de gevolgen van zijn verwondingen.

Heeft u letsel opgelopen tijdens een sport- en spelsituatie? U bent niet de enige. In 2021 gaf 10 procent van alle (wekelijkse) sporters aan dat ze en sportblessure hebben opgelopen. Niet verbazingwekkend, want met name tijdens balsporten gaan fysieke kracht en onverwachtse bewegingen hand in hand.  

Waarom gelden voor sportletsel andere regels?

Soms hebt u recht op letselschadevergoeding, maar juist vanwege het bijzondere karakter van sport gelden daarvoor specifieke maatstaven. Om recht te hebben op schadevergoeding moet de veroorzaker een ‘onrechtmatige daad’ verricht hebben. Daarmee bedoelt de wet dat het letsel is veroorzaakt door bewuste roekeloosheid of oneerlijk handelen. Volgens de Hoge Raad ligt de drempel van aansprakelijkheid voor dit gedrag hoger dan in veel andere situaties. Deelnemen aan sport brengt nu eenmaal een groter risico op letsel met zich mee. Zolang de spelregels in acht genomen worden, kunt u bepaalde blessures ‘verwachten’.

Wanneer is sprake van aansprakelijkheid?

Een aantal omstandigheden in een sport- of spelsituatie geven wel aanleiding tot aansprakelijkheid voor letsel.

  • Ruwe gedragingen buiten de wedstrijd, training of oefening. Zoals bijvoorbeeld in het voorbeeld van Michael en Jeffrey.

  • Onvoldoende veiligheidsmaatregelen. Met name daar waar dergelijke maatregelen gebruikelijk zijn en er letsel ontstaat omdat de maatregelen nagelaten zijn.

  • Ondeugdelijke materialen, bijvoorbeeld als een turnster valt omdat de touwen breken.

Als je als slachtoffer kunt aantonen dat van één van deze omstandigheden sprake is, dan is dat een reële kans om de veroorzaker aansprakelijk te stellen.

Andere omstandigheden

Tenslotte zijn er twee situaties waarin de vaststelling van aansprakelijkheid andere kaders kent, namelijk de situatie waarin uw kind letsel oploopt tijdens de gymles en die van een professionele sporter. In het onderwijs komt de zorgplicht van de school om de hoek kijken, met nadruk op de rol van de gymdocent. Voor professionele sporters geldt het uitgangspunt dat het letsel een bedrijfsongeval kan zijn, als het tijdens uitoefening van betaalde sport opgelopen is.

Wij zijn BVD advocaten, al dertig jaar thuis in de wereld van schade en claims. Met een team van gespecialiseerde letselschadeadvocaten en –juristen. Wij helpen u vooruit te kijken. Zodat u zich volledig kunt richten op uw herstel.