• Blog

Levend tafelvoetbal, een bedrijfsuitje met gevolgen

Jan Willem van Dommelen

De rechtbank Gelderland moest vorige maand oordelen over letsel dat was opgelopen tijdens een bedrijfsuitje waar de collega’s ‘levend tafelvoetbal’ hadden gespeeld.

Eerst iets over het spel zelf. Bij levend tafelvoetbal worden de deelnemers verdeeld in twee teams. Die nemen plaats op een luchtkussen dat fungeert als speelveld. Vergelijkbaar met een tafelvoetbalspel is aan weerszijden een doel opgesteld en over de breedte bevinden zich circa acht dwarsbalken op een hoogte die iets lager is dan heuphoogte. De deelnemers hebben tijdens het spel een positie op het veld bij één van deze dwarsbalken en zij houden die vast om zo hun positie op het speelveld te behouden waarbij zij wel van links naar rechts en andersom langs deze balk kunnen lopen. De aardigheid van het spel is dat je door de luchtverplaatsing van de anderen steeds uit balans wordt gebracht.

Toen het spel gespeeld was en het eindsignaal had geklonken, maakte iemand nog een wilde sprong over een dwarsbalk. Hierdoor werd de lucht opnieuw onverwacht hevig verplaatst en viel de persoon boven op de arm van een ander. Met heel lelijk en blijvend letsel tot gevolg. Uiteindelijk sprak de ene collega de andere aan tot vergoeding van die schade.

Dit soort ongevallen in jolige setting komen heel veel voor. Je kunt het je ook goed voorstellen, bedrijfsuitjes die uitlopen op kleine maar ook grote ongelukken. Kantelende tuk-tuks, slecht remmende solexen, een afzwaaier bij het boogschieten of een verdwaalde loden bal bij het klootschieten. En dan hebben we het nog niet gehad over de meer risicovolle avonturen met collega’s bij de klimwand en op de Quad. Er gebeuren juíst veel ongelukken bij dit soort bedrijfsfeestjes, omdat de collegiale teams elkaar niet kennen als het gaat om hun sportieve grenzen. Op dit soort dagen hangt er vaak een sfeer van risico’s nemen, omdat je daar het verdere jaar bij de koffie over kunt napraten en opscheppen.

Verhoogde drempel voor aansprakelijkheid

De Hoge Raad heeft rond sport- en spelsituaties wel wat lijnen uitgezet als het gaat om de vraag wanneer je nu aansprakelijkheid bent tegenover de ander als die door jouw handelen letsel oploopt.

Deelnemers aan een sport- en spelsituatie hebben in redelijkheid tot op zekere hoogte gevaarlijke, slecht gecoördineerde, verkeerd getimede, onvoldoende doordachte handelingen of gedragingen waartoe het spel uitlokt van elkaar te verwachten (zie: Hoge Raad 20 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO1239). Met andere woorden: in sport- en spelsituaties geldt een verhoogde drempel voor de aansprakelijkheid. Dat is ook wel logisch. Kies je ervoor om mee te doen, dan mag je niet te snel klagen over schade.

Dat zal zo zijn, zei het slachtoffer in deze zaak, maar het spel was gespeeld en het eindsignaal had geklonken. Van die spelsituatie was dus geen sprake meer. Ieder was bijna van het veld af en ik heb juist gewacht met zelf van het luchtkussen te stappen op weg naar de schoenen, totdat het rustig was. Toen kwam toch nog die wilde sprong van de collega over een dwarsbalk heen waardoor de lucht in het luchtkussen abrupt verplaatst werd en er een ongelukkige klap volgde.

Volgens de rechtbank hoorde het verlaten van het luchtkussen na het spel echter ook nog tot de fase waarin je extra risico’s aanvaardt. ‘De deining in het speelveld vormde een spelelement en bemoeilijkte ook het verlaten van het veld nadat het eindsignaal was gegeven’.

De collega kon ook niet voorzien dat zijn sprong over de dwarsbalk tot dit soort letsel zou kunnen leiden. Uiteindelijk spreekt de rechtbank dan ook van een ‘ongelukkige samenloop van omstandigheden’ en wees de claim af. Moraal van het verhaal: een collegiale actie met letsel tot gevolg in een spelsetting leidt pas tot een schadevergoedingsverplichting als er sprake is van voorzienbaar onvoorzichtig gedrag.

Professionele organisator van bedrijfsuitjes

Die verhoogde drempel voor aansprakelijkheid zorgt er dus vaak voor dat medespelers/collega’s ‘vrijuit’ gaan. De sliding, de tackle, de hockeybal tegen het hoofd, het zijn meestal risico’s die je op de koop toe moet nemen. De professionele organisator van bedrijfsuitjes heeft het minder gemakkelijk; trampolinehallen, klimwandexploitanten, klimparken, zwembaden en attractieparken die steken laten vallen zijn veel sneller aansprakelijk.

*vindplaats uitspraak: RBGEL020823

Deel dit artikel:

Jan Willem van Dommelen

Letselschadeadvocaat